FilmBIB

FilmBIB er ei ny straumeteneste for kort- og dokumentarfilm. Du får gratis tilgang til tenesta med det nasjonale lånekortet ditt og pin-kode. Ta kontakt med biblioteket om du treng nytt bibliotekkort og/eller pin-kode.