Tilsette på biblioteket

Vi er for tida 7 tilsette med til saman 6,1 stillingar.

 

 

Bilete av Trude  Hege  Bergesen
Trude Hege Bergesen
Biblioteksjef
Telefon: 53482781
Bilete av Susanne  Fæhn
Susanne Fæhn
Barnebibliotekar
Telefon: 53482770
Bilete av Hilde  Gry  Opheim
Hilde Gry Opheim
Ansvarleg for bokbussen
Telefon: 53482770
Bilete av Anita  Larsen
Anita Larsen
Konsulent
Telefon: 53482770
Bilete av Håkon  Sletten
Håkon Sletten
Båkbussjåfør/assistent
Telefon: 41519052
Bilete av Therese  Kaland  Sund
Therese Kaland Sund
Konsulent
Telefon: 53482770
Epost:
Bilete av Monica  Nessestrand
Monica Nessestrand
Bibliotekmedarbeider
Telefon: 53482770