Statistikk 2015

Ulånsstatistikk 2014-2015

 

5674611_2847760Svært hyggelege tal for 2015, ein auke i utlånet på 6,0 %. Av dette utgjer utlånet på bokbussen 33 039 – 41,2 % at det totale utlånet til Kvinnherad bibliotek.

Materialtype 2014 2015 %
Bøker faglitteratur, barn 6740 6686 -0,8
Bøker, skjønnlitteratur, barn 28802 32360 +10,9
Bøker, faglitteratur, vaksne 5427 5468 +0,7
Bøker, skjønnlitteratur, vaksne 14511 15426 +,7
Totalt bøker 55480 60220 +7,8
Lydbøker,barn 1017 1156 +12,0
Lydbøker, vaksne 2684 3020 +11,1
Musikk for barn 121 78 -55,1
Musikk for vaksne 360 507 +28,9
Film for barn 6162 5135 -20
Film for vaksne 2949 2581 -12,3
Anna (m.a. tidsskrift) 6731 6729 -0,1
E-bøker ikkje tal for 2014 910
Totalt andre medier 20004 20116 -0,5
Totalt utlån 75504 80 336 +6,0