Statistikk

Biblioteket rapporterar inn statistikk til Nasjonalbiblioteket på vårparten kvart år. På denne sida kan du studere tala i tabellen nedanfor. Om du er interessert i å vete kva som vert lån, anbefaler vi deg ein tur innom "Kikkhullet" som du finn lenke til nedanfor.

 

Statistikk 2016- eit jubelår for biblioteket

Det er berre å juble over fantastiske resultat for 2016 på Kvinnherad bibliotek. Auka ulån, arrangement og besøk. Det er berre nedgang på lydbøker, barn og film for barn og vaksne.  Det totale utånet på biblioteket var 83 256 som er ein auke på 3,6 %. Av dette utlånet står bokbussen for 33 255. Vi er er ekstra stolt over den store auka i arrangement og besøk, det er heilt utrulege tal, tenk ein auke i arrangement på heile 132 %  og ein auke i besøk på over 25 %.

5674611_2847760

Materialtype 2015 2016 %
Bøker faglitteratur, barn 6686  7169  + 7.2
Bøker, skjønnlitteratur, barn 32360  37844  + 18,1
Bøker, faglitteratur, vaksne 5468  6724  +18,6
Bøker, skjønnlitteratur, vaksne 15426  14930  -3,2
Totalt bøker 60220  66667  +9,6
Lydbøker,barn 1156  1715  +32,5
Lydbøker, vaksne 3020  2490  -17.5
Musikk for barn 78  121  +35,5
Musikk for vaksne 507  434  -14,3
Film for barn 5135  3901  – 24,0
Film for vaksne 2581  1784  -30,8
Anna 6729  6144  – 8,6
E-bøker 910  1545  +69,7
Totalt utlån 80 336  83 359  + 3,7

 

Besøk og arrangment i 2015 og 2016

Besøk 2015 2016 %
Besøk, Husnes  33 550  47 725  +42,2
Besøk bokbuss  15 437  13 842  -10,3
Totalt besøk  48986  61 567  +25,6
Antal arrangement barn  28  88  +214,2
Antal arrangment vaksne  27  40  +48,1
Totalt antal arrangement  55  128  +132,7
Antal publikum barn 1623  2761  +70,1
Antal publikum, vaksne  400  735  +83,7
Totalt publikum  2023  3496  +72,8

Kikkhullet - sjå kva som er mest utlånt, kva som er mest reservert, lister over nye bøker og filmar og mykje anna.