Biblioteklova

Kvinnherad bibliotek er ein arena for litteratur, kunst og kultur, men også ein arena for debatt, læring og danning, Biblioteket er eit gratis tilbod for alle som bur i landet. Vi er eit lågterskeltilbod. Samfunnsopdraget vårt får vi frå biblioteklova, den legger tydelege føringar på kva eit folkebibliotek skal gjera. Biblioteklova legger no sterkare vekt på at biblioteket er ein møteplass og arena for formidling og debatt.

Biblioteklova si målsetting lyder slik:
«Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem. »

Heile biblioteklova kan du lese på Lovdata.no.  Andre lover og retningsliner knytt til bibliotek finn du på Nasjonalbiblioteket sine sider.