Kvinnheradsforfattarar

Frå Kvinnherad kjem ei lang rekkje forfattarar der nokre må seiast å høyra til «A-laget» i norsk litteratur – ingen nemnd, ingen gløymd. Frå Kvinnherad kjem også nokre av dei aller eldste namna i den nynorske skriftkulturen.

Image-1På desse sidene har vi henta mykje av stoffet frå Knut Rage si grundige side om Sunnhordlandsforfattarene på Tysnes folkebibliotek si heimeside. Takk for det, Knut!