Biletsamling i Kvinnherad

Søk på bilete i Kvinnherad

 

Tinging av Bilete – Prisar og vilkår

Leveringstid er opp til 3 veker

For store bestillingar av digitale filer gis det 10% rabatt frå og med bilete 11.

Privat bruk/forskning:

  • Høgoppløyselege filer for privat bruk, studentoppgåver, arbeidsmateriell m.m: kr. 200,- pr. bilete
  • Frå og med bilde 11: 10% rabatt pr. bilde

Bilete for publisering:

Høgoppløyselege filer for ein gangs bruk for avtalt opplag. Ved gjenteken bruk eller nytt opplag av same produkt (bok, utstilling, annonse m.m. gis 50% rabatt på ordinær pris. Historielag, museer og ideelle organisasjonar gis 50% rabatt).

  • Redaksjonell bruk i bøker, tidsskrifter, aviser, film, TV, på internett og i utstillingar: kr 850 pr. bilete
  • Frå og med bilete nummer 11: 10% rabatt pr. bilete
  • Profileringsmateriell, skilting og offentleg utsmykking: kr 2000 pr. bilete

Vilkår for levering

Ved publisering skal kommunen sitt namn alltid krediterast på følgande måte. Foto: Fotografen sitt navn/Kvinnherad kommune. Det er bestillar sitt ansvar at bruk av bileta er i tråd med gjeldande vilkår, lover og reglar. Bileta kan ikkje nyttast på ein måte som verkar sårande eller krenkjande.