Ny bibliotekbuss

Kvinnherad kommune er ein stor og langstrakt kommune, og er som skapt for bokbussdrift. Det er ingen filialar igjen. Det er kun hovudbibliotek på Husnes og bokbussen som gir alle bygdene eit bibliotektilbod. Ny bibliotekbuss vart levert til Kvinnherad juni 2020. Den nye bokbussen byrjar å køyre 1. september 2020.

Den nye bibliotekbussen. 2020

Er produsert av Fellwings karosseri, Sverige.

Kvinnherad bibliotek lyste hausten 2018 ut ein teiknekonkurranse med tema fabeldyr. Der vi fikk inn teikningar frå skular og barnehager frå heile kommunen. Vi valte ut 5 teikningar som skulle på den nye bokbussen Desse  er frå 5 elevar i frå 4 ulike skular i Kvinnherad: Zahra frå Husnes ungdomsskule, Leander frå Undarheim skule, Trygve frå Omvikdalen skule og Maria og Inghild frå Malmanger. (no er dei elevar ved Rosendal ungdomsskule)

Teikningane vart satt saman til ein heilskapeleg dekor utført av Metro reklame,  Husnes.