Bokbussen

Bokbussen er no klar for vårsesongen. Den byrjar å køyre torsdag 14. januar. Vel møtt :-)

Bokbussruta våren 2021

Smittevern på bokbussen: 

  • Alle som besøker bokbussen, vere friske og utan symptom på Covid-19
  • Avstand: minimum 1 meter. Bruk munnbind om det ikkje er mogeleg å halde 1 meter avstand.,
  • Personalet på bokbussen må halde avstand til brukarane. Dermed kan vi ikkje kome bak i bussen og retteleie.
  • Alle må vaske seg med antibac når dei kjem inn i bussen
  • Max 2 personar på besøk i bussen samtidig.
  • Max 10 minutt besøk pr. gruppe
  • Ta på minst mogeleg, bruk augene først
  • Skulane organisere gruppene sjølve.
  • Smittesporing: Gruppene som kjem inn må ha med seg ein lapp med namn og telefonnummer på dei som besøker bokbussen. Lappen skal leverast på bokbussen.

 Personalet på bokbussen fører protokoll over kven som besøker bokbussen.

  • Kontaktflater vert reingjort av personalet på bokbussen.

Om bokbussen

Bokbussen er eit bibliotek på hjul. I tillegg til bøker, vil det etterkvart bli kulturtilbod ute på bussen. Bøker du ikkje finn på bokbussen, kan bibliotekaren skaffa. Alt utlån er gratis og vanleg lånetid er 4 veker. Lånetida kan forlengjast dersom ingen andre står på venteliste. Lånekort får du på bussen. Det same kortet kan brukast på biblioteket på Husnes. Hugs å ta med kortet kvar gong du vil låne. Bokbussen har eigne åpningstider som følgjer bokbussruta (sjå link i sidemenyen til venstre).

Bokbussen er innom 16 skular og 14 barnehagar. Den har også fleire stopp i dei ulike bygdesentra i kommunen. Bussen bringer og henter depot av bøker og lydbøker på aldersheimar og helsestasjonar. Bokbussen i Kvinnherad har eit veldig høgt utlån, i gjennnomsnitt 3000 pr månad den er på vegen. I 2015 hadde  den eit utlån på over 33 000.  Bokbussen følger skuleruta og køyrer dermed ikkje i skuleferiane. Besøket i dei månadane den er på vegen er ca  1600 pr månad. Kvinnherad kommune er ein stor og langstrakt kommune, og er som skapt for bokbussdrift. Det er ingen filialar igjen. Det er kun hovudbibliotek på Husnes og bokbussen som gir alle bygdene eit bibliotektilbod.

Tinging av Bokbussen til ulike arrangement.

Bokbussen kjem gjerne på festival. Ynskjer du å ha Bokbussen til stades på ditt arrangement, ta kontakt med Kvinnherad bibliotek på telefon 53 48 27 70 eller e-post