Bokbussen

Den gamle bokbussen har takka for seg etter 26 år. Vi venter på ny bokbuss frå leverandør, men denne er dessverre forsinka. I mellomtida har vi midlertidige løysingar.

Midlertidige løysingar medan bokbussen er ute av drift:

Sjølv om vi ein periode ikkje har bokbuss, vil vi prøve så godt vi kan å gje service til brukarar av bokbussen.

Skuler og barnehager

Skuler og barnehager kan bestille bøker og bokkassar som før. Vi leverer og henter på skulen.

Privatpersonar

Vi henter og leverer bøker som før. Du kan også bestille bøker som før og hente på næraste butikk. Vi har gjort avtaler med Rådhuset og  nærbutikkar i bygdene der lånarar kan hente reserverte bøker. Du kan levere bøker i bokkassane vi har rundt om kring.

Her kan du hente reserverte bøker:

  • Rådhuset
  • Spar Halsnøy
  • Spar Hatlestrand
  • butikken på Ølve
  • Butikken på Åkra
  • butikken på Varaldsøy
  • Lyngnes bensinstasjon
  • Bunnpris Seimsfoss

Boka kjem – nytt tilbod mens vi ventar på ny bokbuss

Kan du ikke komme til biblioteket, kan bøkene koma til deg.

Biblioteket tester ut eit nytt  tilbod  no når vi ventar på ny bokbuss. «Boka kjem» er eit tilbd til dei som av helsemessige årsak ikkje kan oppsøke biblioteket sjølv, i hovudsak eldre og uføre. Vi kjem heim til deg med bøkene og hentar dei  igjen etter behov. Du kan sjølv bestemme kva slags bøker du vil låne, og tinge dei på forhånd, men vi kan også ta med eit lite utvalg du kan velje mellom. Ta kontakt om du ynskjer besøk av oss på biblioteket.

Bilde1BOKBUSSRUTA VÅR 2019

No er den nye bokbussruta klar. Velkommen til bokbussen i vår.

Om bokbussen

Bokbussen er eit bibliotek på hjul. I tillegg til bøker, har bussen med seg filmar, lydbøker, musikk og tidsskrift. Bøker du ikkje finn på bokbussen, kan bibliotekaren skaffa. Alt utlån er gratis og vanleg lånetid er 4 veker på bøker og lydbøker, 2 veker på musikk og dvdar.  Lånetida kan forlengjast dersom ingen andre står på venteliste. Lånekort får du på bussen. Det same kortet kan brukast på biblioteket på Husnes. Hugs å ta med kortet kvar gong du vil låne. Bokbussen har eigne åpningstider som følgjer bokbussruta (sjå link i sidemenyen til venstre).

Bokbussen er innom 16 skular og 14 barnehagar. Den har også fleire stopp i dei ulike bygdesentra i kommunen. Bussen bringer og henter depot av bøker og lydbøker på aldersheimar og helsestasjonar. Bokbussen i Kvinnherad har eit veldig høgt utlån, i gjennnomsnitt 3000 pr månad den er på vegen. I 2015 hadde  den eit utlån på over 33 000.  Bokbussen følger skuleruta og køyer dermed ikkje i skuleferiane. Besøket i dei månadane den er på vegen er ca  1600 pr månad. Kvinnherad kommune er ein stor og langstrakt kommune, og er som skapt for bokbussdrift. Det er ingen filialar igjen. Det er kun hovudbibliotek på Husnes og bokbussen som gir alle bygdene eit bibliotektilbod. Bokbussen vår er 25 år gamal, er tung å køyre og overmoden for utskifting. Gleda var derfor stor då det vart klart i desember 2016 at politkarane vil bevilge pengar til kjøp av ny bokbuss i 2015. Det har deretter vore 2 anbodsprosesser. I desember 2017 var det underskrevet kontrakt.

Tinging av Bokbussen til ulike arrangement.

Bokbussen kjem gjerne på festival. Ynskjer du å ha Bokbussen til stades på ditt arrangement, ta kontakt med Kvinnherad bibliotek på telefon 53 48 27 70 eller e-post bibliotek@kvinnherad.kommune.no.

Bokbussruta vår 2019