Kva skal du spise for å få god tarmhelse?

Kva skal du spise for å få god tarmhelse?

Arrangement

Eva Fjeldstad vil halde eit føredrag som tar utgangspunkt i den nye boka hennar “Takk for maten! Boka som tarmen din har ventet på”.

Dato / tid
26.04.2018, 18:00 - 19:15


Du vil få mange gode tips om kva som er bra for dei gode tarmbakteriane og korleis ulike næringsmiddel kan kombinerast for å forsterke den positive effekten. Ho kombinerer gamal, kanskje tapt, kunnskap om mat med nyare kunnskap om kva som er godt for helsa vår.

Ope for alle.

Gratis!