Det starta med silda- presentasjon av Sunnhordland årbok 2019

Det starta med silda- presentasjon av Sunnhordland årbok 2019

Arrangement

Johanne Øvstebø Tvedten frå Sunnhordland Museum vil presentere boka og det vert også høve til å kjøpe eit eksemplar.

Dato / tid
09.12.2019, 18:00 - 19:30


Sunnhordland årbok tek for seg kva fiskeri har hatt å seia for utviklinga av industri og maritimt næringsliv i Sunnhordland frå 1900 og fram til i dag, med særleg vekt på silda. Boka er rikt illustrert, og inneheld mange fasinerande forteljingar som bygger på intervju av både kvinner og menn. Forfattaren av Sunnhordland årbok 2019, Johanne Øvstebø Tvedten, kjem til biblioteket og vil vise bilete og fortelje frå årboka

Bill: 100,-