Biletkåseri: Med kamera i Sunnhordlandsnaturen

Biletkåseri: Med kamera i Sunnhordlandsnaturen

Arrangement

Jan Rabben, lokal naturfotograf, held biletkåseri med bilete frå det lokale plante-, fugle- og dyrelivet i Sunnhordland.

Dato / tid
16.10.2017, 18:00 - 19:00


Dei siste 3-4 åra har Jan Rabben stort sett lege på magen og fotografert blomar, og det vert naturleg nok ein del om det lokale plantelivet, knytt til den siste boka hans; «Ville blomar i Sunnhordland». Men det vil også bli vist bilete og fortalt om møte med fuglar, dyr og natur.

Ope for alle.

Gratis.