Språkhjelp og ordbøker

Språkhjelp og ordbøker

Aktuelt   

Visste du at du finn ordbøker også som app, nettkurs og ei rekkje tips om skriving og språkreglar frå Språkrådet? Språkrådet arbeider med spørsmål om dei norske målforma bokmål og nynorsk – både for offentlege institusjonar og ålmenta. Språkrådet blei etablert i 2005, og kom etter tidlegare Norsk språkråd og Norsk språknemnd.

Sjå ressursane til Språkrådet her.
Her finn du ordbøkene for bokmål og nynorsk, som du også kan laste ned som app.

Utsnitt frå sprakradet.no

I desember kan du delta på Språkrådet sin adventskalender. Du finn den til høgre på hovudsida deira.

Kva med å ta eit timelangt nettkurs i nynorsk? Under tema språkhjelp finn du tips om skrivereglar og grammatikk, og du kan også stille spørsmål om språk. Dei har også ein eigen termwiki for deg som er på jakt etter fagord og temaside særskild for deg som vil lære meir om klarspråk.

Språkrådet delar også ut årlege prisar og kårar årets nye ord. I 2019 var årets nyord «klimabrøl». Sjå oversikta over nyorda dei andre åra her. 


DENNE ARTIKKELEN ER HENTA FRÅ Bibliotekutvikling Vestland