Lesedytt – bokbingo

Aktuelt   

Lesekampanjen for vaksne er i gang.

Gjer lesinga meir spanande. Fyll ut forfattar og tittel i bingorutene etter kvart som du les.

Du kan fylle ut ei rad loddrett, vassrett eller diagonalt. Det er kun lov å bruke ei bok ein gong. For kvar utfylt rekke, får du eit lodd.

 

Kom innom oss for å få skjema, eller last det ned for utskrift her.

 

Lesedyttfest 9. april med program og trekking av premiar.

Frist for innlevering av lesedytt – bokbingo er 9. april.