Bokbussruta for hausten 2018

Bokbussruta for hausten 2018

Aktuelt   

Hausten nærmar seg, og bussen kjem snart til ein plass nær deg.

I veke 34 vil me starte arbeidet med klargjering av bokbussen før oppstart av haustruta i veke 35.

Bokbussen vil stort sett følge tidlegare rutetider, men med nokre små justeringar. Sjå haustruta 2018 for bokbussen her.